#Premi Cruce de Caminos Negrecriminal de relat curt

I Concurs Internacional de Relat Curt Negrecriminal 2016 en el #blog Cruce de Caminos

Amb l’objectiu de fomentar la literatura negrecriminal, el blog Cruce de Caminos anuncia la I convocatòria dels Premis Cruce de Caminos
Negrecriminal tant en llengua castellana com en llengua catalana que es regirà pels següents punts:

1. Existiran dos premis, un en castellà i un altre en català, per tant el que a continuació s’explica és vàlid per als dos premis i un autor podrà participar en els dos si ho desitja.

2. Podran presentar-se a la mateixa qualsevol autor que enviï obres originals en castellà o català, sense els seus drets compromesos amb tercers, ni publicats amb anterioritat en format paper o digital. Els autors només podran enviar un relat per convocatòria.

3. Les obres hauran d’enquadrar-se dins del gènere negrecriminal en
qualsevol dels seus vessants, és a dir, aplicant la definició més àmplia. 

4. Els relats tindran una extensió d’entre 1000 i 6000 paraules.

5. El relat haurà de ser remès en un únic correu electrònic a l’adreça:
crucedecaminos22@hotmail.es
En el “Assumpte” figurarà el títol del relat. El correu electrònic contindrà dos
arxius (.doc):

5a) El primer arxiu portarà com a rètol el títol del relat i solament contindrà el
seu text.

5b) El segon arxiu amb el rètol “autor del relat” contindrà el nom complet de l’autor, la seva adreça postal, nacionalitat, correu electrònic personal, i molt important, un paràgraf d’acceptació expressa d’aquestes bases com el qual segueix: « Accepto les bases d’aquest concurs i confirmo que els drets d’aquest text no està compromès amb tercers.» Inclourà també un CV que no podrà excedir les 400 paraules.

5c) El correu electrònic d’emissió del relat, si pot ser, haurà de fer-se
des de qualsevol adreça que no permeti identificar a l’autor amb la finalitat de garantir la màxima objectivitat en la seva valoració.

6. La data límit de lliurament d’originals serà el 31 d’octubre de 2016.

7. El jurat estarà compost pels administradors dels blogs Cruce de Caminos, Abrir un Libro i El Errante, pel director de teatre Juan A. Serrano, per l’escriptora Susana Hernández, per l’escriptor Josep Camps i, eventualment, altres autors convidats.

7a) Faran una selecció dels 12 relats (per llengua) més meritoris. Els criteris seran estrictament literaris i es podran deixar places desertes així com assignar alguna extra.

7b) Només un (per llengua), serà considerat el guanyador real del Premi Cruce de Caminos Negrecriminal perquè així pugui constar en el seu CV. Els altres 11 seran els finalistes.

7c) Els guanyadors i finalistes seran anunciats en el blog Cruce de Caminos, no abans de l’1 de desembre. També s’enviarà un correu a tots els guanyadors i finalistes. A més, també seran anunciats en els blogs que ajuden com a jurat.

7d) Tant els guanyadors com els finalistes rebran un diploma digital nominatiu, per ser imprès per ells mateixos, com a guanyador o finalista de la I convocatòria dels Premis Cruce de Caminos Negrecriminal tant en llengua catalana com en llengua castellana.

8. Els relats es publicaran en una antologia única no exclusiva de l’organitzador del premi (és a dir, els autors podran seguir disposant dels seus textos lliurement) tant en format paper com en format electrònic.

9. Les antologies resultants (castellana i catalana) portaran per títol el del relat guanyador, i com a subtítol I Antologia Premio Cruce de Caminos Negrecriminal.

10. Els autors (guanyadors i finalistes), cedeixen els seus drets econòmics per als primers 500 exemplars publicats (en format paper i/o digital) de les antologies. A partir d’aquests, i si l’autor no renunciés a això, cada participant de l’antologia rebrà anualment un 1% del PVP (Preu de venda al públic) dels exemplars venuts en format paper, així com un 2% del PVP per als exemplars en format electrònic. Així mateix cada autor seleccionat rebrà un exemplar de l’antologia en format paper, sempre que resideixi en territori espanyol. Si no fos així, s’enviaria una antologia en format digital.

11. Es considerarà que els participants accepten aquestes bases pel fet de participar en el concurs.

12. Serà potestat de l’organitzador resoldre qualsevol qüestió referent a aquesta convocatòria que no quedi contemplada a les bases de la mateixa.

Bases

Share Button